က်ေနာ္တို႔ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ အသိဥာဏ္မိုးေကာင္းကင္မွာ လြတ္လပ္စြာပ်ံသန္းႏိုင္မႈအစရွိတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ရရွိခဲ့ၾကပါသလား...?
မရရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ေကာ ရရွိေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကရမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကဖူးပါသလား...? အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္က တရက္တာအသက္ရွင္မႈရဲ႕အဓိပၸါယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာဆန္းစစ္ဖို႔လိုေနပါၿပီ။ ဒီစနစ္ဆိုးေအာက္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အနာဂတ္ေတြက တရက္ထက္တရက္ အေမွာင္ထုသာပိုႀကီးစိုးလာေနခဲ့ပါၿပီ။ အမွန္တရားဘက္ကရပ္တည္ရင္း၊ အမွန္တရားအတြက္အာဏာရွင္ေတြကိုတိုက္ခိုက္ရင္းနဲ႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ဘ၀ေတြကို အဆံုးသတ္ၾကရေအာင္.....။

စိတ္ထဲရွိတာေျပာၾကပါ